Ukrainian Albanian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Javanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Mongolian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Welsh Yiddish

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН (МЕБ)

КОДЕКС ЗДОРОВ'Я НАЗЕМНИХ ТВАРИН (Наземний кодекс)

ГЛАВА 1.3.
СПИСКОВІ ХВОРОБИ, ІНФЕКЦІЇ ТА ІНФЕСТАЦІЇ МЕБ
Передмова

Включені до цієї глави хвороби, інфекції та інфестації, будучи оцінені відповідно до критеріїв Глави 1.2., утворюють Список хвороб МЕБ, що вражають наземних тварин.

У разі внесення змін до списку, затвердженого Всесвітньою асамблеєю Делегатів, новий список набуває чинності із 1 січня наступного року.

Стаття 1.3.8.

До категорії «хвороби, інфекції та інфестаціі бджіл» включено:

 •  Зараження медоносних бджіл Acarapis woodi (Акарапідоз (акароз) бджіл)
 •  Зараження медоносних бджіл Tropilaelaps spp. (Тропілелапсоз бджіл)
 •  Зараження медоносних бджіл Aethina tumida (Малий вуликовий жук)
 •  Зараження медоносних бджіл Paenibacillus larvae (Американський гнилець)
 •  Зараження медоносних бджіл Melissococcus plutonius (Європейський гнилець)
 •  Зараження медоносних бджіл Varroa spp. (Варрооз бджіл)

В Главі 4.14. розглядаються питання контролю хвороб бджіл і їх вплив на торгівлю. Ця глава повинна читатися паралельно з главами Розділу 9, присвяченому хворобам бджіл.

Вулик - конструкція, призначена для утримання сімей медоносних бджіл, в тому числі безрамкові вулики, вулики із закріпленими рамками, а також інші конструкції зі знімними рамками (в т.ч. вулики з молодими бджолосім'ями), виключаючи упаковку і тару, використовувану для транспортування бджіл або їх ізоляції.

Пасіка - означає вулик чи кілька вуликівспосіб утримання яких дозволяє розглядати їх, як одну епізоотичну одиницю.

ГЛАВА 4.14.
ОФІЦІЙНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ ХВОРОБ БДЖІЛ
Стаття 4.14.1.

Метою цієї глави є визначення загальних рекомендацій по організації офіційного ветеринарно-санітарного контролю хвороб бджіл. Вони присвячені контролю хвороб бджіл ензоотичного характеру в країні і виявленню занесення екзотичних хвороб, для зниження ризиків в міжнародній торгівлі бджолами, продукцією бджільництва і вживаним бджільницьким інвентарем. Означені рекомендації мають загальний характер, більш конкретні рекомендації і вимоги містяться в главах, присвячених окремим хворобам бджіл.

Стаття 4.14.2.

Загальне уявлення

Повсюдно офіційний ветеринарно-санітарний контроль хвороб бджіл має передбачати:

 1. офіційну реєстрацію пасік країни і регіону в Ветеринарному чи іншому Компетентному органі;
 2. організацію безперервного ветеринарно-санітарного нагляду;
 3. сертифікацію племінних пасік для експортних цілей;
 4. заходи з очищення, дезінфекції та дезінсекції бджільницького інвентарю;
 5. правила видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів.
Стаття 4.14.3.

Офіційна реєстрація пасік в країні або регіоні в Ветеринарному чи іншому Компетентному органі

Реєстрація пасік є першим етапом впровадження регіонального плану організації нагляду та контролю хвороб бджіл. Дані про щільність і локалізацію бджіл дають можливість розробляти плани відбору проб, прогнозувати поширення хвороб і планувати інспекційні програми в районах високого ризику.

Щорічна офіційна реєстрація місця розташування пасік має включати відомості, серед іншого, про пункти знаходження пасік за останні 12 місяців, середню кількість бджолосімей у кожному з пунктів, а також прізвище та адресу основного власника бджіл, що містяться на пасіці.

Спочатку декларується основне розташування пасіки (місця, де вулики перебувають більшу частину року), а потім, можливо, зазначити місця сезонного перебування.

Стаття 4.14.4.

Організація постійного офіційного ветеринарно-санітарного нагляду на пасіках

Контроль організації постійного офіційного ветеринарно-санітарного нагляду на пасіках має покладатися на Ветеринарний чи інший Компетентний орган.

Нагляд має проводитись під егідою Ветеринарного чи іншого Компетентного органу та здійснюватися або співробітниками цих органів, або фахівцями призначених для цієї мети установ галузі бджільництва, за участю спеціально навчених і уповноважених «ветеринарно-санітарний інспекторів і консультантів» бджолярів.

Створена таким чином офіційна система нагляду має виконувати наступні завдання:

1) інспектування пасік:

а) щорічні вибіркові інспектування пасік, визначених на основі ризику на всій або частині території країни, що проводяться в періоди, найбільш придатні для виявлення хвороб;
б) додаткові інспектування пасік з особливих причин: торгівля, відвантаження в інші райони, або з інших причин, які можуть призвести до поширення хвороб;

2) відбір зразків з метою діагностики хвороб і їх відправка в лабораторію; результати лабораторних аналізів мають в обов'язковому порядку і оперативно надходити в Ветеринарний чи інший Компетентний орган;

3) вжиття ветеринарно-санітарних заходів, що включають, зокрема, обробку бджолиних сімей, дезінфекцію інвентарю, і, в разі необхідності - знищення хворих або підозрюваних у зараженні бджолосімей і контамінованого інвентарю з метою ліквідації вогнища хвороби.

Стаття 4.14.5.

Сертифікація племінних пасік для міжнародної торгівлі

Ветеринарний чи інший Компетентний орган країни-експортера зобов'язаний вести контроль дотримання умов сертифікації племінних пасік, які здійснюють експортні поставки.

Пасіки повинні:

1) пройти впродовж останніх двох років інспектування «ветеринарно-санітарного інспектора і консультанта», що проводилося не менше одного разу на рік, з використанням підходу, що базується на ризику (в періоди року, найбільш придатні для виявлення облікових хвороб бджіл). В ході інспектування передбачається систематичне обстеження мінімум 10% заселених вуликів і уживаного бджільницького інвентарю (в першу чергу, рамок), а також здійснення відбору зразків для лабораторних досліджень. Залежно від епізоотичної стану країн - країни-імпортера і країни-експортера в Ветеринарний чи інший Компетентний орган мають надходити повідомлення про позитивні результати по хворобах бджіл, що входять до Списку МЕБ.

2) піддаватися регулярному відбору зразків (залежно від епізоотичного стану країн - країни-імпортера і країни-експортера) і визнаватися благополучними в відношенні спискових хвороб бджіл. Для цього - статистично значуще число бджолосімей обстежують одним із методів, описаних в Наземному керівництві.

Бджолярі повинні:

3) оперативно декларувати в Ветеринарний чи інший Компетентний орган підозри на спискові хвороби бджіл на племінних пасіках і тих, що з ними епізоотично пов'язані;

4) не заселяти на пасіку новий розплід (в тому числі на стадіях неповного розвитку), не доставляти бджолярське обладнання та продукти бджільництва з інших пасік (якщо ветеринарно-санітарний статус цих пасік не визнаний Ветеринарним чи іншим Компетентним органом еквівалентним або вищим, або вони не піддалися знезараженню методами, описаними у відповідних розділах Наземного кодексу);

5) застосовувати спеціальні технології вирощування та відвантаження, що захищають від зовнішньої контамінації, зокрема, при вирощуванні і відвантаженні бджоломаток і супутніх бджіл, і дозволяють проведення інспекції в країні-імпортері;

6) кожні 30 днів в період вирощування і відвантаження відбирати зразки до відправки в лабораторію; позитивні результати мають офіційно повідомлятись в Ветеринарний чи інший Компетентний орган.

Стаття 4.14.6.

Рекомендації по санації, дезінфекції та дератизації бджільницького інвентарю

Ветеринарний чи інший Компетентний орган країни-експортера має вести контроль використання засобів і методів санації, дезінфекції та дератизації бджільницького інвентарю на основі наступних положень:

1) Щодо бджільницького інвентарю в господарстві, ураженому будь-якою заразною хворобою бджіл, повинні вживатися ветеринарно-санітарні заходи спрямовані на знищення збудника.

2) Заходи санітарної обробки в обов'язковому порядку включають - спочатку механічну очистку інвентарю, а потім, залежно від хвороби - санацію, дезінфекцію або дератизацію.

3) Будь-який забруднений чи заражений інвентар, який неможливо піддати вище описаної обробці, має бути знищений (переважно спалюванням).

4) Засоби і методи санації, дезінфекції та дератизації мають бути визнані ефективними Ветеринарним чи іншим Компетентним органом і використовуватися так, щоб не допустити забруднення інвентарю, використання якого може завдати шкоди бджолам і знизити якість продукції бджільництва.

Стаття 4.14.7.

Видача міжнародного ветеринарного сертифіката для експорту

Сертифікат видається на заселені вулики, рої, маточники, бджолярське обладнання та продукти бджільництва.

Він має бути заповнений за зразком, наведеним в Главі 5.10., з урахуванням положень, передбачених розділами, присвяченими окремим хворобам бджіл.


NOTA BENE: ВПЕРШЕ ПРИЙНЯТИЙ У 1976 РОЦІ ТА ОСТАННІЙ РАЗ ОНОВЛЕНИЙ У 2013 РОЦІ.


Стаття 5.4.4.

Сертифікати

Перед відправкою тварин, сперми, ембріонів, овоцитів, інкубаційних яєць і розплоду бджіл - офіційний ветеринарний лікар має впродовж 24 годин, що передують відвантаженню, виписати міжнародний ветеринарний сертифікат за одним із рекомендованих МЕБ зразків, що містяться в Главах 5.10-5.13, на мовах, країни-експортера та країни-імпортера, а в разі необхідності - і транзитної країни.


Стаття 5.5.3.

Країна, через яку проходить транзит:

1) сперми;
2) овоцитів чи ембріонів;
3) інкубаційних яєць;
4) розплоду бджіл;
5) тваринницької продукції, і яка видає дозвіл на імпорт цих продуктів, не повинна відмовляти в транзиті цих продуктів при виконанні наступних умов:

1) Ветеринарний орган, у віданні якого знаходиться нагляд за прикордонними пунктами, має бути проінформований про запланований транзит.
Повідомлення має містити відомості про вид та кількість продукції, тип транспортних засобів та прикордонних пунктів в'їзду і виїзду згідно заздалегідь визначеного маршруту по території транзитної країни.

2) Якщо за результатами контролю з'ясується, що продукція, яка перевозяться, може складати небезпеку для здоров'я людей і тварин, Ветеринарний орган транзитної країни має право видворити її назад до країну, що здійснює експорт.
У разі якщо видворення неможливе, Ветеринарний орган країни-експортера має бути негайно сповіщений про виявлений ризик, з метою проведення контрекспертизи перед тим, як продукцію буде знищено.

3) Немає необхідності застосовувати жорсткі санітарні заходи до транзиту вище означеної продукції при її транспортуванні в опломбованих транспортних засобах або контейнерах.


ГЛАВА 5.7.
ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПО ПРИБУТТЮ
Стаття 5.7.1.

3) Будь-яка країна-імпортер може заборонити введення на свою територію тварин, якщо вона вважає, що країна-експортер або транзитні країни, через які вони прибули за маршрутом, визнані зараженими хворобами, здатними вразити тварин на її території. В частині, що стосується транзитних країн, заборона не повинна застосовуватися до бджіл, що перевозяться в герметично закритих транспортних засобах або контейнерах.


Стаття 5.7.2.

1) Будь-яка країна-імпортер має приймати на своїй території лише:

a) сперму;
б) овоцити чи ембріони;
в) інкубаційні яйця;
г) розплід бджіл, що супроводжуються міжнародним ветеринарним сертифікатом.

2) Будь-яка країна-імпортер може зажадати, щоб їй завчасно була повідомлена планована дата надходження на її територію партії означеної продукції із зазначенням її виду та кількості, типу упаковки, назви прикордонного пункту.

3) Країна може заборонити ввезення на свою територію вищевказаних продуктів, якщо в країни-експортера або транзитних країнах, через які вони прибули, існують хвороби, які розглядаються країною-імпортером як можуть бути занесеними з цими продуктами.

4) Країна може заборонити ввезення на свою територію означеної продукції, представленої на один із прикордонних пунктів, якщо вони не супроводжуються ветеринарним сертифікатом, відповідним вимогам країни-імпортера.

В цьому випадку Ветеринарний орган країни-експортера негайно сповіщають про те, що трапилося, а продукцію - або повертають в країну із якої вона експортується, або карантинують і/або знищують.


ГЛАВА 5.10.
ЗРАЗКИ МІЖНАРОДНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ СЕРТИФІКАТІВ НА ЖИВИХ ТВАРИН, ІНКУБАЦІЙНІ ЯЙЦЯ І ПРОДУКЦІЮ ТВАРИННИЦТВА
Стаття 5.10.1.

Пояснення до ветеринарного сертифіката для міжнародної торгівлі живими тваринами, інкубаційними яйцями і продукцією тваринництва
1. Загальні положення

Заповнювати сертифікат в паперовій формі друкованими літерами. Якщо є клітини вибору - зачорнити відповідну або поставити в ній мітку «Х». Щоб уникнути несанкціонованого внесення даних переконайтеся, що всі графи сертифіката заповнені. Рубрики, в які нічого не вноситься - закреслюються.

2. Частина I. Відомості про відправляється партії

Клітинка I.24 Внести докладні відомості про тип товару в обсязі, що дозволяє його ідентифікувати.
В відношенні тварин та інкубаційних яєць - вказати вид (наукова назва), систему ідентифікації, ідентифікаційний номер та ін. Відомості щодо ідентифікації, кількості і (в разі потреби) - породу і категорію (напр., Телиця, бичок, несучка, бройлер), вік і стать. В відношенні тварин, що мають офіційний паспорт, слід внести номер міжнародного паспорта тварини, приклавши копію паспортних даних до сертифікату.
В відношенні ембріонів, овоцитів і сперми - вказати вид (наукова назва), ідентифікатор маркування за стандартами Міжнародного товариства пересадки ембріонів (IETS) або Всесвітньої асамблеї делегатів МЕБ контролю поліпшення тваринництва (ISAR), дату відбору, номер донора, кількість і, в разі потреби - породу. В відношенні бджіл і бджолиних сімей - вказати по категорії: заселені вулики, рої, партії бджіл (робочі і трутні), бджоломатки, бджолиний розплід, маткові стільники тощо. В число докладних відомостей включають особливості (маркування, вік, вага, площа тощо), а в разі потреби - породу і підвид.
В відношенні продукції тваринництва - вказати вид (наукова назва), тип товару, тип обробки, номер сертифіката бійні, обробного підприємства, переробного підприємства та холодильника, ідентіфікант партії і дату, кількість, число упаковок, вага-нетто. 

На верх